Vad gör Kärleksakuten?

Kärleksakuten är en ideell sexualupplysningsorganisation som drivs av universitetsstuderande, främst inom vårdyrken, i Sverige. Vi är politiskt och religiöst obundna. Organisationen grundades 1999 inom IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Vårt arbete baseras på den svenska lagstiftningen samt vår policy, vilken framhäver vikten av att stärka individers självkänsla och värdet av att respektera varandras olikheter.

Verksamheten har två huvudsyften, varav det ena är att upplysa ungdomar om sex- och samlevnadsfrågor och det andra är att utbilda universitetsstudenter i sexologi och hur en pratar om sexuell hälsa i möten med andra människor. För de som studerar till vårdrelaterande yrken är detta i synnerhet viktigt, med tanke på kommunikation kring sexualitet med framtida vårdtagare.

Kärleksakuten strävar efter att föra en fri och normkritisk diskussion om kärlek och sexualitet som utgår från unga människors egna erfarenheter, funderingar och åsikter. Under våra föreläsningar, så kallade utryckningar, arbetar vi interaktivt med ungdomarna kring ämnen som HIV och andra sexuellt överförbara infektioner, relationer, könsanatomi, synen på sexualitet, kroppsideal, samtycke, värderingar, jämställdhet och prevention.

För blivande vårdgivare är Kärleksakuten ett utmärkt forum för att diskutera sexualitet och normer som möter en under utbildningen och i samhället. Att lära sig att prata avslappnat och adekvat kring dessa ämnen samt att ha ett nyanserat förhållningssätt är något som ofta bortprioriteras i undervisningen för vårdstudenter men som Kärleksakuten kan erbjuda.

Det finns även samarbeten med internationella motsvarigheter till Kärleksakuten, vilka finns i ett flertal länder. Tillsammans arbetar vi för att minska spridning av HIV och andra sexuellt överförbara infektioner, minska stigma och diskriminering samt ge ungdomar kunskap och verktyg att tänka kring sexualitet, normer samt sina egna och andras värderingar.

Tidigare vitsord

”Sexualiteten är en viktig del i många människors liv, och som läkare är det därför viktigt att kunna ta upp och prata om frågor som rör sexualitet. Genom Kärleksakuten får läkarstudenter öva sig i att på ett avslappnat sätt prata om sex, sexualitet och andra viktiga och ibland svåra ämnen. Varje sommar arrangerar Kärleksakuten en veckas sexualupplysarutbildning med inspirerande och faktaspäckade föreläsningar i toppklass, en gedigen utbildning. Som sexualupplysare är man dessutom med och bidrar till en förbättrad sexuell hälsa bland unga i Sverige – ett meningsfullt arbete! Att ha varit aktiv i Kärleksakuten är för mig en ovärderlig erfarenhet i mötet med människor i och utanför vården.”
Lena Lundqvist, Läkare och Tidigare projektledare för Kärleksakuten 2006-2007

”Jag har alltid mött ett enormt engagemang när jag föreläst på Kärleksakutens kurser. Kärleksakuten använder sin medicinska kompetens men blundar inte för andra perspektiv på sexualitet, det tror jag är viktigt. När man ser kursprogrammet för kärleksakutare i utbildning imponeras man över bredden och djupet i föreläsarnas kunskaper. Jag tycker det är rätt häftigt att få vara med i deras utbildning!”
Fox Foxhage, Socionom, har jobbat mansmottagning och svarat på frågor om sex och samlevnad i KamratPostens frågespalt

”Jag har mött ett enormt behov hos unga att få prata och veta mer om sex, kärlek och relationer. I Kärleksakuten kombinerar man den kliniska kunskap och kompetens som informatörerna har från läkarprogrammet med en gedigen utbildningsvecka om normer, identitet, sexualitet, kränkningar och genus. Det ger Kärleksakuten möjlighet att möta unga med ett helhetsgrepp där många aspekter på sex och relationer kan synliggöras.”
Josefin Grände, Författare och Genusvetare, arbetar med frågor om våldtäkt och våld i nära relationer, www.josefingrande.se

”Jag imponeras av Kärleksakutens engagemang och vilja att göra en insats i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Att dessa blivande läkare dessutom gör sina insatser utan egen ekonomisk vinning samtidigt som de genomgår en krävande utbildning imponerar än mer. Jag är övertygad om att en spinnoff-effekt av engagemanget i Kärleksakuten kommer att innebära att vi får doktorer som vågar och kan prata sex med sina patienter.”
Olle Waller, Sexualupplysare, Lafa, Enheten för sexualitet och hälsa, www.lafa.nu

”Under många år har vi, Håkan Nevall och Tina Nevin, varit inbjudna som föreläsare på Kärleksakutens veckolånga utbildningsinternat. Kärleksakuten är blivande läkare som ser till delar av människan som många missar, nämligen sexualiteten. Blivande läkare i kärleksakuten gör detta arbete på sin fritid för att bli bättre läkare och för att undervisa andra. Detta gör att kärlekskuten påverkar många människor, dels blivande läkare men även elever i skolan och inte minst sina framtida patienter. Tillsammans med andra aktörer i skolans sex-och samlevnadsundervisning är det ett perfekt komplement i de städer där läkarutbildningen finns. Eftersom många praktiserande läkare berättar att den ordinarie läkarutbildningen i princip saknat sexologi i deras utbildning, känns det mycket positivt att så många studerande väljer att få mer kompetens genom att engagera sig i Kärleksakuten. Vi är säkra på att deras patienter kommer att se detta som mycket positivt. Vi vill varmt rekommendera Kärlekskuten i deras arbete.”
Håkan Nevall och Tina Nevin, Sexualrådgivarna/Sexualpedagogerna, www.sexualpedagogerna.se

”Det är imponerande vilken gedigen grundutbildning Kärleksakuten har för sina sexualupplysare. Skulle alla blivande läkare få en sådan utbildning skulle världen kunna se lite annorlunda ut. Världen behöver fler kunniga sexualupplysare och Kärleksakuten fyller verkligen på det behovet.”
Sandra Dahlén, Författare och Sexualupplysare, www.sandradahlen.com

”Som bidragsgivare har jag sett Kärleksakuten som viktig i två avseenden; för det första som en lyckad och effektiv metod att nå ut med information om säkrare sex och sexualitet till en viktig målgrupp (ungdomar). För det andra får vi samtidigt en kader av läkare som har kunskaper i och behärskar samtalet kring sexualitet, något som är en bristvara inom sjukvården. Att man sedan arbetar på ett professionellt, seriöst och idérikt sätt gör det hela bara bättre!”
Staffan Hallin, Utredare, Enheten för hivprevention, Tillsynsavdelningen Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se/hivsti

”Kärleksakuten. Läkarstudenter som driver sexualupplysningsprojekt i skolorna riktat till ungdomar. Detta har pågått i många år. I Umeå (och övriga Västerbotten) är Kärleksakuten synnerligen aktiva och engagerade. Det finns alltid nya rekryter som är intresserade att ta vid när gamla medlemmar försvinner ut i arbetslivet. Vi tror på föreningarna och deras verksamhet. De når grupper som de har särskild kunskap om och dessutom vet hur man ska upplysa grupperna på bästa sätt. Kärleksakuten och andra föreningar bidrar till det långsiktiga i klamydiapreventionsarbetet. Ungdomar som blivit upplysta växer upp och har fått med sig vetskapen om att man ska skydda sig och hur. Vi tror att föreningar som arbetar oförtrutet, strategiskt och kontinuerligt blir välkända ute i skolor och i andra sammanhang. Välkända resurser helt enkelt.”
Eva-Britt Carlsten om Kärleksakuten Umeå i en rapport till Socialstyrelsen