SCORA X-CHANGES 2016

Vill du fördjupa din kunskap inom reproduktiv hälsa och rättigheter, träffa studenter från hela världen och samtidigt uppleva ett annat land denna sommar? Nu är ansökan till sommarens SCORA X-changes ute! Det innebär att du som IFMSA medlem får en unik chans att komma ut och lära dig mer om dessa ämnen, knyta nya kontakter med vårdstudenter från hela världen och samtidigt få en inblick i ett annat lands kultur och sjukvårdsystem.

Programmet kommer bl.a. innehålla workshops, föreläsningar och debatter inom följande arbetsområden:

  • Sexualupplysning och undervisning
  • Mödrahälsa och tillgång till aborträttigheter
  • HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar
  • Gender frågor och sexualitet
  • Sexuellt våld

Första application deadline är 4 april!

För mer info, kolla in:
www.ifmsa.se/scora-x-changes-2016/