Utryckningar

Hur får man egentligen på bästa sätt unga människor att prata fritt och öppet om kärlek, känslor och sexualitet? Hur stimulerar man ungdomar till att reflektera över sin egen sexualitet och över den bild av sex som de överallt möter i samhället? Hur får man ungdomar att skydda sig ordentligt utan att skrämma dem ifrån sex? Detta är frågor som vi i Kärleksakuten arbetar med året runt.

Vi “rycker ut” till ungdomsgrupper och pratar om sex, könsorganens anatomi och funktion, myten om mödomshinnan, prevention, samtycke, kärlek och relationsfrågor. Att förmedla en positiv syn kring begreppet sexuell hälsa är vårt fokus. Genom interna föreläsningar och utbildningar, samt samarbete med verksamma inom sex-och samlevnadsfältet i Sverige, ser vi i Kärleksakuten till att våra medlemmar förvärvar ny kunskap och håller sig uppdaterade inom området.

Kärleksakuten använder sig av interaktiva metoder och lekar utöver faktakunskap som aktiverar alla deltagare, och som generellt är mycket uppskattat av eleverna:

  • Vi leder värderingsövningar där man får möjlighet att bearbeta attityder och normer och där var och en blir medveten om sina egna tankar och känslor.
  • Vi diskuterar könssjukdomar och graviditet med eleverna, samt ger aktuell och tillräcklig information för att de själva ska kunna fatta ett medvetet beslut om preventivmedel.
  • Rätt eller fel är uteslutet, respekt för mångfald och allas åsikter är viktigt, vilket
    stimulerar och utvecklar nya tankar och idéer.

Vi som rycker ut är vårdstudenter som gör detta ideellt utanför studierna och har stor kunskap inom områden såsom sexualfysiologi, anatomi och genus. Dessutom är vi bara några år äldre än de ungdomar som vi möter och kommer väl ihåg osäkerheten, hur det känns att växa upp, och nervositeten i att komma i kontakt med sitt känsloliv och sexualitet.

En utryckning är 3 timmar lång och kostar 700 kr. Ta kontakt med närmaste ort där vi finns om du vill att vi ska komma till din klass eller om du vill veta mer om vad en utryckning är.