Utryckningar

Hur uppmuntrar man unga att prata öppet om kärlek, känslor och sexualitet? Hur stimulerar man till reflektion kring den egna sexualitet och den bild av sex man möter i samhället? Hur får man unga att ha säkert sex utan att skrämma? Detta är frågor som vi i Kärleksakuten arbetar aktivt med!

Vi “rycker ut” till ungdomsgrupper och pratar bland annat om sex, könsorganens anatomi och funktion, myten om mödomshinnan, prevention, samtycke, kärlek och relationer. Vi strävar efter att förmedla en positiv bild av sexuell hälsa!

Kärleksakuten använder sig utöver faktakunskap av interaktiva metoder och lekar. Detta aktiverar eleverna och är generellt mycket uppskattat!

  • Vi leder värderingsövningar där man får möjlighet att bearbeta attityder och normer samt bli medveten om sina egna tankar och känslor.
  • Vi diskuterar sexuellt överförbara infektioner och graviditet. Vi ger aktuell och tillräcklig information för att eleverna själva ska kunna fatta ett medvetet beslut om preventivmedel.
  • Allas åsikter är viktigt för oss! Mångfald stimulerar och utvecklar nya tankar och idéer.

Vi som rycker ut är studenter, främst inom vårdyrken. Vi gör detta ideellt på vår fritid och har en stor kunskap inom områden såsom sexualfysiologi, anatomi och genus. Dessutom är vi oftast bara några år äldre än de ungdomar som vi möter och kommer väl ihåg osäkerheten, hur det känns att växa upp och nervositeten som kan finnas kring känsloliv och sexualitet. Genom interna föreläsningar och utbildningar, samt samarbete med verksamma inom sex-och samlevnadsfältet i Sverige, kan Kärleksakutens medlemmar förvärva ny kunskap och hålla sig uppdaterade inom området.

En utryckning är tre timmar lång och kostar 700 kr. Ta kontakt med din närmaste Kärleksakuten om du vill veta mer om vår verksamhet eller boka en utryckning.