Årsmöte 2016 i Stockholm

Den 13-14 februari 2016 hölls Kärleksakutens årsmöte på Karolinska Institutet i Stockholm. Där presenterades bl.a. verksamhetsåret 2015 för medlemmarna, och även planerna inför kommande verksamhetsår. En ny härlig nationell styrelse valdes också inför 2016!

Ordförande: Anna Elmståhl
Vice ordförande: Emma Jaede
Kassör: Moa Strandberg
PR-ansvarig: Elin Nilsson
Materialansvarig: Claes Harrysson

Vi ser mycket fram emot det kommande året och tackar avgående styrelse för ett superjobb under 2015!